Renoveringstid

Använd en utfartsspegel som vägspegel vid utfarten

En stor andel av alla svenskar kör bil idag. Med tanke på hur många bilister som ger sig ut på vägarna blir det allt viktigare med en hög säkerhet i trafiken. För även om vägarna i sig är förhållandevis säkra att färdas på kan du som förare lätt ställa till det för dig själv och för andra trafikanter. En enkelt åtgärd som du bör tänka på är att sätta upp en utfartsspegel som vägspegel vid din utfart. Läs vidare för att få fler tips!

Använd en utfartsspegel som vägspegel och följ trafikreglerna

Det finns tydliga trafikregler och lagar som alla trafikanter behöver följa. Dessa är utformade för att hålla bilister och andra trafikanter säkra. Därför är det väldigt viktigt att såväl du själv som dina medtrafikanter följer dessa. Men tyvärr så väljer alltför många trafikanter att skapa sina egna regler när de ger sig ut på vägarna. Några exempel på de lagbrott som ofta begås är:

  • rattfylla
  • fortkörning.

Bägge dessa lagbrott riskerar att resultera i allvarliga trafikolyckor.

Samtidigt finns det även vissa oskrivna regler som du bör följa. Såsom att sätta upp en utfartsspegel som vägspegel vid din utfart. Genom att göra detta kan du nämligen göra utfarten tryggare att använda för dig och din familj.

Gör vad du kan för att öka sikten för dig själv och för andra

Även när alla bilförare följer de olika trafikregler och lagar som gäller inträffar olyckor titt som tätt. En av de vanligaste orsakerna till olyckor i trafiken är begränsad sikt. Om sikten är dålig riskerar två bilister att krocka med varandra. Alternativt kan du som bilist råka köra på en fotgängare, en cyklist eller ett föremål som kommer i din väg. Därför är det viktigt att du gör vad som krävs för att öka sikten. En sådan åtgärd är alltså att använda en utfartsspegel som vägspegel vid din utfart.

Men du kan även vidta andra åtgärder i detta syfte. Till exempel bör du se till att använda helljus när det är mörkt ute och du inte riskerar att blända någon i trafiken. Om du istället cyklar eller går längs vägen bör du också bära reflexer eller på annat sätt göra dig synlig för dina medtrafikanter.