Renoveringstid

Slipning

Dags att slipa golven

För den som inte har slipat golvet tidigare men ändå känner sig manad att ta sig an uppgiften framför att anlita någon som gör det så väntar ett spännande arbete. Det är tidskrävande både i förberedelser och utförande och det…
Read more