Renoveringstid

Företag

Polyuretan inom industri

När det kommer till material finns det få material som är lika mångsidiga som polyuretan, även förkortat PUR. I korthet är polyuretan en sammansättning kemiska föreningar. Det som gör själva material så unikt är att sammansättningarna av polymer är väldigt…
Read more

Om polyuretan

Polyuretan är ett väldigt vanligt plastmaterial med förkortningen PUR. Ett av många företag som utvecklar och tillverkar produkter i polyuretan är Interpur. Företaget har funnits med i branschen sedan 1968 då det grundades i Mariestad. Vad som gör Interpur så…
Read more