Renoveringstid

Vad är en energideklaration

Energideklarationen är ett centralt dokument när det kommer till byggnaders energianvändning och inomhusklimat. Men vad innebär det egentligen, och varför är det så viktigt? Energideklarationen ger en översikt över hur mycket energi som går åt i en byggnad när den används. Det är inte bara en teknisk uppgift, utan också ett verktyg för att jämföra olika byggnaders energiprestanda. För den som står inför ett köp eller en uthyrning av en bostad kan deklarationen vara en viktig informationskälla.

Varför behövs energideklarationer?

Genom att upprätta en energideklaration får byggnadsägaren en klar bild av byggnadens energistatus. Det blir också tydligt hur man kan minska energianvändningen utan att kompromissa med inomhusklimatets kvalitet. På sikt kan detta leda till både ekonomiska besparingar och en positiv inverkan på miljön.

De flesta byggnader som ofta besöks av allmänheten och har en golvarea över 250 kvadratmeter ska ha en energideklaration. Detta gäller även byggnader som upplåts med nyttjanderätt, såsom bostäder och lokaler med hyresrätt eller bostadsrätt. När en byggnad säljs eller en andel i en byggnad säljs, ska säljaren se till att det finns en aktuell energideklaration.

Vad händer om man inte följer reglerna?

Om en byggnadsägare inte uppfyller sina skyldigheter kan det leda till påföljder. Boverket kan till exempel utfärda ett föreläggande, eventuellt kopplat till ett vite. Dessutom kan en köpare som inte får den begärda energideklarationen låta upprätta en sådan på säljarens bekostnad.

Sedan 2014 har energideklarationerna genomgått förändringar för att göra informationen mer lättillgänglig. En skala med energiklasser från A till G har introducerats, där A representerar låg energiförbrukning. Denna klassificering gör det enklare för konsumenter att snabbt få en uppfattning om byggnadens energiprestanda. Energideklarationen spelar en central roll i arbetet med att minska energianvändningen i byggnader. Den ger inte bara värdefull information till potentiella köpare och hyresgäster, utan hjälper också byggnadsägare att identifiera möjligheter för förbättringar. Med tanke på den globala klimatkrisen och behovet av att minska vår kolavtryck, är energideklarationen ett viktigt steg i rätt riktning.