Renoveringstid

Bygg

Korrekt ventilation

Ventilation är en avgörande aspekt av inomhusmiljön, och dess samspel med skorstenar är särskilt viktigt i bostäder och arbetsplatser. Skorstenar fungerar inte bara för att leda bort rök och avgaser utan spelar även en viktig roll i att underlätta naturlig…
Read more

Välj rätt slangupprullare

Slangupprullare, slangvinda eller kabelvinda? Det är i princip samma sak men orden används på olika sätt beroende på funktion och sammanhang. Nedan presenteras flera olika funktioner som hittas på dessa och som därmed kan ligga till grund för vilken modell…
Read more