Renoveringstid

Välj rätt slangupprullare

Slangupprullare, slangvinda eller kabelvinda? Det är i princip samma sak men orden används på olika sätt beroende på funktion och sammanhang. Nedan presenteras flera olika funktioner som hittas på dessa och som därmed kan ligga till grund för vilken modell som bör köpas in.

Manuellt – eller med fjäder eller motor?

Slangupprullare kan drivas av en manuell vev alternativt med en kraftig fjäder eller en motor. Vad som passar bäst beror delvis på vilken kraft som krävs. En kraftig fjäder passar exempelvis för smal slang som används vid högtrycksluft på mindre verkstäder och garage. Men fjädern kommer inte att räcka till för att linda upp en tyngre vattenslang eller kabel.
Det manuella alternativet innebär att upprullning sker på en ställning. Denna kan antingen ställas direkt på marken eller fästas i mark, vägg eller dragkrok. Med en vev dras därmed slangen in och rullas upp på ställningen. Motordrivna slangupprullare används nästan enbart av företag då privatpersoner sällan behöver denna extra kraft.
Det finns även större slangupprullare med flexibel drivkraft. En vev kan exempelvis fästas på sidan och användas för manuell hantering men det går även att, via en axel, montera en motor.

Slangens diameter

I de flesta produktbeskrivningar nämns vilken diameter på slangen som förväntas hanteras. Det kan exempelvis vara 1 – 4 tum. Det går självklart att hantera slang med mindre diameter men generellt blir hanteringen enklare om enbart slangupprullare väljs som passar slangens diameter.

Monteringsalternativ

Det finns även flera olika monteringsalternativ:

  • Montering på plant underlag
  • Montering på vägg
  • Montering på ställning

Även här finns en viss flexibilitet. Det kan vara modeller som både kan fästas på vägg och ställning eller liknande. Men överlag är det bra att utgå ifrån var den förväntas användas och välja ett chassi utifrån detta. Kom ihåg att fästa slangupprullaren rejält för stabil och smidig användning.

Material på slangupprullare

Hårdplast, plåt eller rostfritt stål? Beroende på var upprullaren förväntas monteras kan val av material vara helt avgörande. Detta för att den inte ska gå sönder av yttre påverkan.

Slangens modell

En del slangupprullare är primärt tillverkade för att hantera flatslang. Det är slang som, när den inte är fylld, sjunker samman och blir platt. En fördel är därmed att den tar mindre plats än en stelare slang som alltid tar lika mycket plats.