Renoveringstid

Så väljer du företag för besiktning efter relining inom Göteborg

Efter en relining behöver besiktning genomföras. Varför behöver det genomföras? Hur sker det och vilka företag i Göteborg kan utföra detta arbete? Vad bör man tänka på som kund?

Vad är besiktning vid relining – vilka gör det i Göteborg?

Det är mycket vanligt att beställare av relining ställer krav på utföraren att löpande dokumentation ska ske av arbetet. Detta med en videokamera som förs ner i rören och visar de olika momenten. När arbetet är helt slutfört skapas även en slutbesiktningsfilm. Det är denna film som besiktning ska ske av.

Måste det ske i Göteborg?

Nej, eftersom det är själva filmerna som ska granskas finns inte något krav på att företaget måste vara beläget i Göteborg. Det finns företag som genomföra besiktning av dessa filmer från kunder över hela landet. Detta efter att filmerna har laddats upp via deras digitala plattform. Eftersöks ett företag som kan utföra själva filmningen finns däremot fördel att företaget finns lokalt.

Vad menas med ”godkända” besiktningsmän?

Flera företag anger att de är ”godkända”. Med det manas generellt att företaget är medlem i Brif och därmed godkänt av denna organisation. Flera företag anger däremot att de är godkända utan att ange vilka som godkänt dem – något som självklart kan vara förvirrande för kunden. För de som känner sig osäker finns möjligheten att kontrollera företagen via Brifs register.

  • Gå till brif.se
  • Klicka på Medlemmar
  • Klicka på Konsulter/Besiktningsutbildade
  • Välj ”Västra Sverige” som område. Det går nämligen inte att välja enbart Göteborg. Därmed visas alla godkända företag som utför besiktning vid relining.

Risk med fusk

I artikeln ”Fusket är utbrett” (Fastighetstidningen 2:a mars 2011) visas att ett flertal företag fuskar med den relining som utförs. För att kunna pressa ner priset bibehålls inte den höga kvalité som går att uppnå och genom att sedan välja vad som ska filmas upptäcker inte kunden detta. Enligt artikeln är det ett problem som kan ”komma till ytan” efter ca 15 år – då garantin ändå löpt ut. Det är något som branschen även försöker motverka.

Brif ger säkerhetskontroll

För att hålla så hög kvalité som möjligt har branschorganisationen, Brif, tagit fram ett kontrollprogram. Detta utförs av Sveriges tekniska forskningsinstitut och innebär att de kontrollerar arbeten som medlemsföretagen utför. Det är en av orsakerna till att Brif-godkända företag ger en extra säkerhet gällande både relining och besiktning i efterhand.