Renoveringstid

Utarbeta konstruktionsritningar

När du ska starta drömbygget så är det mycket att tänka på när det gäller bygglovsritningar eller det som även kallas konstruktionsritningar. Genom att anlita ett företag som tar hand om din ansökan till kommunen så slipper du sätta dig in i alla detaljer.

Konstruktionsritningar behövs när du ska göra en nybyggnad eller ombyggnad. Oavsett om du är en privatperson som ska bygga ett nytt hem eller en företagare som ska bygga om ett kontor så behöver du startbesked från din kommun. Genom att anlita en bygglovstjänst som tar hand om konstruktionsritningarna så säkerställer du att du får samtliga handlingar som din kommun behöver inför ett startbesked. Det går till så att du visar företaget dina planer för bygget. Därefter tar företaget fram tekniska handlingar och sedan får du startbeskedet. Företaget sköter hela processen med konstruktionsritningar. De sköter kontakten med din kommun och du slipper anlita konsulter och spar massor av tid eftersom de tar hand om allt. Du får garanterat ett startbesked. Ett företag inom bygglovstjänst vet exakt vad kommunen kräver och kan hantera de situationer som kan uppkomma. Innan man lämnar in ansökan så kontrollerar företaget detaljplanen för det område där du vill bygga för att se så att dina planer inte strider mot denna. Därefter ansvarar företaget för att dina konstruktionsritningar och andra handlingar är kompletta och korrekta och kan på så sätt garantera dig ett startbesked från kommunen.

Så fungerar det med konstruktionsritningar

Du kontaktar ett företag inom bygglovtjänst och får reda på ditt pris. Sedan skickar du in din plan, det vill säga din skiss eller dina arkitektritningar för bygget. Du ger alla detaljer till företaget inom bygglovtjänst och sedan samordnar de allt som gäller konstruktionsritningar och annat inom projektet. De tar fram beställda handlingar och levererar dessa handlingar enligt den tidsplan ni gjort upp om. Du får allt på samma gång och kan sedan enkelt skicka det vidare till din handläggare. Ett företag inom bygglovstjänst kan ofta hjälpa dig med att hitta hantverkare som passar ditt specifika projekt eftersom de har ett stort kontaktnät inom byggbranschen. Du får offerter och kan enkelt jämföra olika hantverkare och prisnivåer. Om du har ett stort byggprojekt och behöver en kontrollansvarig så kan ett företag inom bygglovtjänst hjälpa dig med att få offerter från kontrollansvariga.