Renoveringstid

Vad är ett fönsterparaply och hur används det?

Fönsterparaply skyddar visserligen mot väta men är inte en variant av ett klassiskt paraply. Istället för att skydda människor är det fönster som skyddas vid ombyggnad och renoveringar. Ett effektivt sätt att hålla väta borta så att renovering lättare kan genomföras.

När fönster monteras ner behövs ett skydd sättas upp för att inte vind ska blåsa in i bostaden, insekter tas sig in eller att det är öppet in under natten. Vid byggnationer är det vanligt att fönsterparaplyer används för detta ändamål.

Hur många fönsterparaplyer behövs?

När fönster lämnas in på renovering lämnas ofta flera fönster in samtidigt. Därmed behövs även fönsterparaply för alla de ”gluggar” som skapas. När man själv renoverar fönster är det vanligt att man göra klart ett eller två i taget vilket innebär att man även behöver färre skydd. Hur många fönsterparaplyer som behöver köpas in är alltså helt beroende på hur många fönster som samtidigt kommer att renoveras.

Ibland benämns ett fönsterparaply även som fönsterskydd. Det är både rätt och fel. Det finns flera slags fönsterskydd. Skydd som skyddar mot målarfärg, vatten eller skador. Fönsterparaply kan sägas vara ett av ett de skydd som ingår i denna kategori. Däremot finns ingen exakt branschstandard så orden kan användas på något olika sätt.

Finns även med isolering

I det fall renovering sker när det är kallt ute kan skydd med isolering väljas. Det är annars mycket stor skillnad på värmegenomsläpp med ett plastskydd och ett fönster. Montera först fönsterparaplyet och montera sedan isoleringen. Därmed kan man även testa utan isolering först för att se om det behövs eller inte. Kom ihåg att kontrollera den modell som köps in. Är den kompatibel med de isoleringsalternativ som finns att köpa in?

Det finns flera saker som påverkar vad kostnaden är för ett fönsterparaply. Här spelar storlek och kvalité in till stor del. Ska det exempelvis vara extremt lätt för att lätta kunna hanteras eller är det viktigare att det är extremt hållbart och robust. En del kan användas ”oavsett väderlek” medan andra har vissa krav på väder. Utöver detta finns det även olika grundmaterial. Ett exempel är att aluminium skapar hållbarhet och stabilitet utan att för den skull öka tyngden speciellt mycket. Men då får man även vara beredd att betala lite extra.

Är ni i behov går det att köpa fönsterparaply här.