Renoveringstid

Att jobba på måleri i Stockholm

Är du utbildad målare och söker jobb i Stockholm kommer du snart märka att arbetsmarknaden är mycket god. Vill du utbilda dig finns flera vägar att välja på. Arbetet är både omväxlande och kreativt oavsett om du jobbar som anställd eller egenföretagare.

Utbildningen för målare i Stockholm

Har du fortfarande gymnasietiden framför dig är den enklaste vägen till att bli målare att välja Byggprogrammet. Inom detta program får man sedan välja inriktning. Under utbildningstiden kommer du få en hel del praktik då du följer med ett måleri och lär dig yrkets praktiska moment. Är du äldre än 19 är inte gymnasiet ett alternativ. Då kan istället en renodlad lärlingsutbildning väljas. Detta sker i samråd med ett måleri som därmed ska följa vissa riktlinjer gällande utbildning, lön m.m. Under tiden får du lön även om den är låg i början. Successivt kommer den att öka. Det finns även flera vuxenutbildningar samt privata skolor i Stockholm där man kan utbilda sig som vuxen. Även dessa har praktik hos ett måleri. Söker man efter målare i Stockholm är denna sida värd att testa.

Arbetsmarknaden för målare

Arbetsmarknaden är god över i stort sett hela Sverige och speciellt i Stockholm samt storstadsområdena. Målare är i dessa områden ett bristyrke vilket innebär att flera företag har svårt att hitta så mycket personal som de egentligen skulle behöva. De får därmed tacka nej till olika jobb trots att de skulle velat tagit jobben. Detta har till och med uppmärksammats av branschtidningar som påvisat bristen på målare i branschen.

Arbetsuppgifterna

Att jobba på ett måleri innebär att man jobbar kreativt och skapande. Det är just detta som många ser som den största fördelen med yrket. Många gånger jobbar man i samarbete med andra yrkesgrupper så som snickare, arkitekter och kulturarbetare. Många tänker att ett måleri enbart målar fasader, väggar och tak men yrket är betydligt bredare än så. Vill du jobba med kultur och historia finns företag i Stockholm som framförallt jobbar med detaljmåleri av just kulturhistoriska detaljer. Här krävs det specialkunskap inom byggnadsvård och material och arbeten utförs bland annat i kyrkor för att bevara den äldre känslan även om renovering sker med dagens teknik. Första åren på ett måleri brukar däremot vara väldigt ”allmänna”. Man får prova på olika delar inom yrket för att sedan välja om man vill specialisera sig mot någon specifik inriktning.