Renoveringstid

Effektiva värmefläktar

När man vill värma upp garaget eller av annan anledning behöver en kraftig värmefläkt finns det en hel del olika alternativ att välja bland. Vad för egenskaper som är eftersträvansvärda kan naturligtvis variera utifrån situation. Grundfunktionen i värmefläktar är generellt de samma men det finns en rad faktorer som skiljer de olika alternativen åt ganska drastiskt. Å ena sidan handlar det om hur man värmer upp elementen, men också om vad för element det rör sig om. Här går vi igenom några alternativ. För att få en bättre uppfattning om vad som går att införskaffa är det bäst att besöka en butik som saluför fläktar samt annat byggmaterial. Wattväktarna har en hel del när det rör sig om värmefläktar. Definitivt värt ett besök!

El eller diesel

Vanligast tänkbara värmefläkt drivs av eluppvärmda element. Beroende på vad för sorts fläkt det gäller kan dessa vara av stål eller keramik. När de värms upp passerar luften igenom elementen och tar med sig värmen ut i rummet. När man skall torka ur ett fuktskadat utrymme eller av annan anledning behöver hålla en konstant aktivitet i luften, är detta utmärkta att använda sig av.

Som ett alternativ till dessa finns dieselvärmare. Här är det också fråga om att värma upp luften som slungas ut i rummet, men uppvärmningen bygger på förbränning av diesel. Dessa kan ge mycket god effekt och är enkla att ta med sig. Det finns situationer då en dieselvärmare inte är att föredra, men detsamma gäller även för de med elektrisk uppvärmning.

Om man har en värmefläkt som kommer att stå obevakad kan det vara bra att känna till hur den fungerar i samband med strömavbrott. Det kan vara bra om den värmefläkt man använder sig av inte startar per automatik efter ett strömavbrott. Det kan finnas omständigheter som gör att man först och främst vill känna till vad som orsakat ett problem. Inte minst om det är i samband med fukt eller renovering där en hel del kan inträffa när som helst. Önskar man beräkna vad för energiåtgång som krävs för att driva den värmefläkt man är intresserad av, finns sådan information alltid tillgänglig i samband med köp. Man kan vinna mycket på att noga gå igenom de olika alternativen innan man bestämmer sig för vilken värmefläkt som bäst kan leverera det man är i behov av.