Renoveringstid

Mäklararvoden i Malmö är lägre än i huvudstaden

En fastighetsmäklares främsta tillgång är den expertis och kunskap om fastighetsmarknaden som denne besitter. Denna tillgång använder han eller hon bland annat för att värdera din bostad innan den läggs ut till försäljning på marknaden. Om bostaden har ett alltför högt eller lågt utgångspris kan detta kostar dig tiotusentals, kanske rentav hundratusentals kronor. Därför bör du jämföra olika aktörers erfarenhet, expertis och mäklararvoden i Malmö innan du väljer din fastighetsmäklare.

För om priset är för lågt kommer spekulanterna fråga sig huruvida det är något fel på din bostad. Detsamma gäller om priset initialt sätts alltför högt och därmed behöver sättas ner i efterhand. En sådan prisnedsättning skickar dåliga signaler till marknaden och därför är det viktigt att du jobbar med en mäklare som vet vad den gör. Denne bör ha lång erfarenhet och stor kunskap om att sälja bostäder i ditt område.

Lägre mäklararvoden i Malmö än i Stockholm

När man tittar på mäklararvoden i Malmö och jämför dessa mot Stockholm är skåningarnas arvoden något lägre. Generellt sett ligger de någonstans mellan 60 000 till 70 000 kr och uppgår till ca 2-3 % av köpeskillingen. Därmed är de procentuellt sett en större del av försäljningspriset men samtidigt lite lägre räknat i kronor och ören.

Vad tar mäklare i arvode i Stockholm på ett ungefär?

För att sätta ovan nämnda arvoden i perspektiv kan vi kika på vad mäklare tar i arvode i Stockholm. Mellan tummen och pekfingret ligger det genomsnittliga arvodet på ca 80 000 kr. Bostäderna i huvudstaden betingar i regel lite högre priset än ute i landet. Därmed är arvodet räknat i procent i genomsnitt lite lägre, ca 1,6 % av köpeskillingen.

Som slutkläm kan vi också nämna att det absolut är värt att samarbeta med en skicklig fastighetsmäklare! Du kan nämligen tänka så här:

  • Vissa hävdar att de har sparat tiotusentals kronor på att sälja sin bostad utan en fastighetsmäklares inblandning.
  • Somliga har sålt bostaden redan dag ett med flertalet bud på bordet. Men om du får så många bud på så kort tid har du sannolikt satt ett för lågt pris på ditt hem.
  • I de allra flesta fall tjänar du snarare pengar på att faktiskt jobba med en bra mäklare.