Renoveringstid

Relinging för fastigheter

Relining kan sägas vara ett samlingsnamn för olika metoder där man renoverar rörledning på insidan. Relining jämförs ofta med stambyte, där hela rören byts ut istället för att bara renovera rören invändigt som vid relining. Båda metoderna har naturligtvis sina för-och nackdelar, och vilken metod som passar bäst för ett särskilt tillfälle beror helt på situationen.

Relinings fördelar jämfört med stambyte

Förespråkare för relining menar ofta att relining är ett mer kostnadseffektivt alternativ än stambyte, eftersom att det inte krävs att man river ut hela badrum eller kök för att ta ut rören. Samtidigt så producerar relining därför också mindre avfall än stambyte. Relining anses därför vara en ekonomiskt mer fördelaktig, långsiktig lösning när det gäller gamla eller slitna rörsystem som behöver byta ut eller renoveras.

Hur går det till?

Om man bestämmer sig för att relining är den rätta metoden för en, för att förnya och reparera sina rörsystem, så är det dags att sätta igång processen. Först ska man välja ett företag att anlita, som bör vara experter på relining. Värt att veta är, som tidigare nämnts, att det finns flera olika metoder för att förnya och reparera insidan av rör som alla faller under begreppet relining. Relining kan i själva verket utföras med olika varianter av plast, ofta med glasförstärkt polyesterplast.

Steg ett inkluderar förberedelserna inför reliningen. Det första som görs är att skydda alla omgivande ytor till det område som har de rören som ska renoveras. Detta gör man för att skydda mot nedsmutsning. Därefter monteras toalett och vattenlås bort, och så undersöks de aktuella rören med hjälp av en kamera och tvättas därefter invändigt. I nästa fas, vilken startar när rören är helt rena och torra på insidan, så appliceras den plast som ska användas. Den brukar appliceras i flera lager på rörets insida. Därefter är själva reparationen i princip klar, och man har nu rör som ser ut som nya på insidan. När allt detta är färdigt så undersöks rörens insida återigen med en kamera, vars film sedan skickas iväg för att kvalitetskontrolleras. Allt det som har dokumenterats under arbetets gång lämnas sedan över till kunden. De flesta företag brukar lämna en generös garanti på omkring tio år, som bevis på den höga kvalitet som relining innebär.