Renoveringstid

Allt enklare att skapa kontrollplan för mindre projekt

Med digitala lösningar samt färdiga mallar och uträkningar går det idag att beställa en kontrollplan för de mindre projekten mycket enkelt online. Ett företag som erbjuder detta är Kontrollplandirekt men det finns även andra företag med liknande koncept.

En kontrollplan bifogas vid bygglovsansökan eller bygganmälan. Detta för att kommunen ska få en tydlig bild över byggnationen och därmed ta rätt beslut. Hur svårt det är att skapa detta dokument beror helt på byggnadens komplexitet. Antingen skapas den på egen hand – eller så tar man in hjälp. Ett av de företag som har en digital lösning på detta är Kontrollplandirekt.

Välj byggnation

På startsidan väljs först vilken byggnation som ska genomföras. Det kan exempelvis vara att solfångare ska monteras på taket, att en komplementsbostad ska byggas eller installation av eldstad. Det dessa byggnationer har gemensamt är just att det krävs bygglov eller bygganmälan. Blanketter som måste skickas in till kommunen och godkännas innan byggnationen får påbörjas.

Svara på frågor kring byggnationen

I detta exempel ska ett nytt komplementbyggnads hus byggas på tomten. Därmed kommer en rad frågor upp kring hur byggnaden kommer att se ut samt vilka funktioner som den kommer att ha.

Exempel på frågor är:

  • Kommer el dras dit?
  • Kommer vatten och avlopp finnas där?
  • Kommer ett våtrum med tätskikt skapas?
  • Hur nära kommer det att stå anda byggnader?
  • Ska det finnas eldstad eller kamin?
    (detta är enbart ett axplock av frågorna som ska besvaras)

Byggherre

Tredje steget är att fylla i vem som är byggherre (ansvarig för byggnationen), vilken fastighet det gäller samt vilka entreprenörer som kommer att anlitas.

Skicka in ansökan om kontrollplan

Nu kan ansökan om kontrollplan skickas in varpå det handläggs av företaget som sedan återkopplar. I det fall som ytterligare information behöver skickas in kommer företaget att kontakta personen inom 24 timmar och påtala detta. Detta för att den kontrollplan som skapas ska bli så komplett som möjligt. Är den otillräcklig kan kommunen inte ta beslut varpå de kommer be om kompletteringar vilket i sin tur försenar byggnationen. Många kommuner har mallar för enklare planer som kan laddas ner från kommunens hemsida. Dessa används enbart när en kontrollansvarig inte krävs. I vissa fall räcker dessa mallar. Samtidigt är kostnaden för att få en proffsigt utförd, och kontrollerad, kontrollplan via dessa digitala alternativ sund.