Renoveringstid

Vad får och får du inte göra när det gäller el?

När det gäller el och elinstallationer så ska det allra mesta utföras av ett elinstallationsföretag eller en elektriker i Helsingborg. När det kommer till arbete med elektricitet så gäller det att ha rätt kunskaper och vara försiktig. Dock finns det enklare arbeten du får göra på egen hand, om du har kunskap kring hur det ska göras. Felaktig ha hantering av el kan leda till skador eller brand.

Fem saker du kan fixa på egen hand

Det finns en del elarbeten du får göra på egen hand. Men du bör alltid vara försiktig, eftersom el kan vara farligt. Se alltid till att stänga av strömmen, det genom att dra ur proppen eller slå av huvudströmbrytaren. Dessa saker får du göra på egen hand:

 • Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 ampere).
 • Byta fast ljusarmatur.
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar.
 • Montering av skarvsladdar.
 • Belysning ute – med lågspänningssystem.

Dock gäller det att du har kunskap kring det du gör samt är försiktig när du gör det. Sedan får du så klart även byta glödlampor, byta trasiga proppsäkringar och återställa en utläst automatsäkring.

Fyra saker du inte kan eller får göra på egen hand

Det finns en hel del saker inom el som du inte går göra på egen hand. Den typen av arbeten ska göras av en behörig elinstallatör. Du får inte göra dessa saker:

 • Utförande av fasta elinstallationer
 • Installera golvvärme eller värmekabel
 • Byta ojordat vägguttag mot ett jordat uttag
 • Lägga elkabel i mark

Så fort det handlar om förändring i en fast installation så är det ett måste att du anlitar en behörig elektriker, med rätt certifikat, behörigheter och utbildning. Ett elinstallationsarbete är, enligt elsäkerhetslagen arbeten som omfattar:

 • Utföra, göra ändringar eller reparare en elanläggning.
 • Att fast ansluta någon form av produkt som är elektrisk till en elanläggning.
 • Att koppla från eller loss en produkt som är elektriskt från en elanläggning som den är fast ansluten till.

Ta inga risker

Vid allt arbete kring el så gäller det att vara försiktig och ha rätt kunskaper. Även om det finns saker som du får göra på egen hand, så är det inte ett måste att du ska. Känner du dig minsta osäker på hur du ska gå tillväga så är det bättre att anlita en duktig elektriker som hjälper dig, alternativt tar hjälp av någon du känner som har de rätta kunskaperna.