Renoveringstid

Vad betyder egentligen bygglovsritningar?

För att kunna ansöka om bygglov, så krävs det bygglovsritningar. Det är alltså ritningar som beskriver hur du har tänkt dig att bygget ska se ut kan man säga. I en bygglovsansökan är det viktigt att dessa finns med och att de är korrekta. Bygglovsritningar är ett samlingsnamn för flera ritningar så i en bygglovsritning så ingår det ritningar för planlösning, fasader, sektioner och situationsplan. Det man gör är då att ta fram planritningar, fasadritningar och sektionsritningar för den byggnad man ska bygga och det för att få projektet godkänt. Det är oerhört viktigt att ha tydliga och detaljerade ritningar för det innebär större möjlighet att ditt bygglov snabbt blir godkänt. Bygglovsritningar och ritningar för en bygganmälan har idag samma krav och ser därmed likadana ut.

Behöver du hjälp med bygglov?

Bygglovsansökan ska skickas till byggnadsnämnden i din kommun. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla alla de handlingar, uppgifter och ritningar som kommunen behöver för att de ska kunna börja handlägga din ansökan. För att få ett startbesked krävs det att du skickar med flera olika handlingar. Det kan vara bra att anlita en ingenjörsbyrå för att få hjälp med bygglov. Det är idag många företag som erbjuder att göra din bygglovsritning, därför kan det vara bra att jämföra dem mot varandra för att se vem som erbjuder det bästa priset.

Vad ska bygglovsritningar innehålla?

De bygglovsritningar som ska lämnas in med ansökan ska visa hur byggnaden ska se ut. Ritningarna måste alltid vara skalenliga. Det innebär att planer, fasader och sektioner ska redovisas i skalan 1:100. När det gäller situationsplanen så ska den vara i skala 1:400. Alla ritningar måste vara fackmannamässigt utförda, vilket betyder att de ska vara lätta att läsa, svartvita samt utförda på ett vitt papper utan ränder, rutor eller färgmarkeringar. Om du känner att du inte själv kan ta fram ritningar som är godtagbara, så kan du med fördel anlita en fackman. Pappersritningarna ska lämnas in i två exemplar och får inte vara större än A3-format.

Bygglovsansökan

När dina ritningar är klara, så kan du skicka in en bygglovsansökan och bifoga dessa. Du ansöker om bygglov hos byggnadsnämnden i den kommun du tänkt bygga. I din ansökan ska du även ofta ange vem som ska vara kontrollansvarig. Det är dennes uppgift att se till att de krav som finns i bygglagstiftningen uppfylls. De hjälper även till med att upprätta ett förslag på en kontrollplan samt ser sedan till att denna följs samt att kontroller som är nödvändiga följs. När din ansökan sedan är inlämnad så görs en första granskning, vilket oftast sker inom tre veckor. I de flesta fallen får du en återkoppling med kommentarer samt eventuella kompletteringar som kan behövas göras. Du får även ett mottagningsbevis där det ska stå hur lång tid du kan förvänta dig att beslutet tar. Sedan så prövas din bygglovsansökan och du får ett beslut.