Renoveringstid

3 tillfällen då det är ovärderligt med överfallslarm

3 tillfällen då det är ovärderligt med överfallslarm

Överfallslarm används i butik, på kontor och på andra platser där man anser att det finns någon form av risk. En risk som är så stor att man snabbt, enkelt och nästan omärkbart måste kunna tillkalla hjälp. Det är dock inte alla som förstår vikten av att ha ett sådant installerat men nedan listas tre tillfällen då det kan vara minst sagt ovärderligt.

Vid ensamarbete

Oavsett om man jobbar ensam i butik eller på ett lager kan det kännas obehagligt. Ett överfallslarm ökar tryggheten och ger en känsla av att man har någon där – även om man inte har fysiskt sällskap. Att arbeta helt ensam kan dessutom vara riskfyllt och flera situationer kan uppstå som är svåra att hantera på egen hand. Att snabbt kunna kalla på hjälp är en förutsättning för att situationen ska kunna sluta så bra som möjligt.

Vid nattarbete

Även att arbeta på natten kan väcka känslor av obehag och det är också den tid på dygnet som många brott begås. Risken att bli överfallen på något sätt är större på natten då dom flesta andra ligger och sover och en eventuell gärningsman kan tro att han eller hon kommer kunna gå obemärkt förbi.

Om den som arbetar nattetid däremot har tillgång till ett överfallslarm är chansen stor att så inte blir fallet, då man även här kan tillkalla hjälp vare sig man arbetar i butik och blir utsatt för ett brott, eller någon annanstans.

Överfallslarm vid överfall…

Det mest självklara tillfället då ett överfallslarm är till stor hjälp är såklart om man skulle bli utsatt för ett brott. Risken finns även för den som jobbar i butik, hur liten den än är, och att då snabbt och diskret kunna larma är otroligt viktigt. I just butik är det kanske främst rån och stöld man kan bli utsatt för och det är trots allt inte helt ovanligt att det finns vapen med i bilden.

Om någon står och viftar med en pistol framför en försöker man knappast plocka fram sin mobiltelefon för att ringa efter hjälp. Med ett överfallslarm kan man larma utan att gärningsmannen ens märker det, vilket faktiskt kan vara skillnad mellan liv och död för den som blir utsatt.

Ett överfallslarm ger:

  • Högre säkerhet
  • Ökad trygghet