Renoveringstid

Att söka bygglov för fönsterbyte i Uppsala

Att söka bygglov kan kännas lite krångligt – i synnerhet om det är första gången det ska göras. Ett fönsterbyte i Uppsala innebär att du tittar på ändring av fasad på kommunens hemsida, där det finns mer information om hur man ska göra med bygglovet. I den här texten berättar vi mer om hur det går till.

Använd “Bygglovshjälpen”

Bygglovshjälpen är ett program på Uppsala kommuns hemsida som ska göra det enklare för invånarna att söka bygglov. Inte bara egentligen att söka, utan också att ta reda på om projektet faktiskt kräver ett bygglov, eller om det räcker med en anmälan. Du börjar med att fylla i din adress. Därefter frågar Bygglovshjälpen dig vad du ska göra, och du får fram en rad alternativ. Det finns inget klart alternativ för fönsterbyte, utan det skulle till exempel här kunna falla under “Sätta in fönster” eller “Ändring i fasad”. Oavsett gäller att du behöver söka bygglov om ditt fönsterbyte ska göras inom ett detaljplanerat område – men inte alltid.

Så, fönsterbyte i Uppsala – vad gäller?

Som nämnt ovan bör du tala med kommunen innan du börjar arbetet, i synnerhet om det är en äldre byggnad med så kallat bevarandevärde. Byter du till exempel fönster med spröjs mot fönster utan, kan det göra en markant ändring av husets utseende. Om du däremot ska göra ett fönsterbyte i Uppsala med nya fönster som ser likadana ut, ska du inte behöva ansöka om lov. Samtidigt är det bäst att höra med kommunen om man känner sig det minsta osäker.

Varför varierar reglerna mellan olika kommuner?

Plan- och bygglagen finns nationellt – men det är upp till varje kommun att tolka den. Det kan alltså vara skillnad på regler mellan Uppsala och Västerås. Samtidigt bör det nämnas att det finns betydligt fler likheter än olikheter mellan kommunerna.

Så mycket kostar det

För en- eller tvåbostadshus gäller nya avgifter sedan första januari 2020. Det kostar numera 3 000 kronor i avgift för lovhandläggning, samt 600 kronor i avgift för teknisk kontroll. Total avgift i kronor blir då 3 600 kronor. I komplicerade fall kan extra kostnader tillkomma, som då debiteras per timme. Omfattas din byggnad av särskilda bestämmelser debiteras lovhandläggning och teknisk kontroll med 1 193 kronor per timme. Priser för en- eller tvåbostadshus:

  • Lovhandläggning: 3 000 kronor
  • Avgift för teknisk kontroll: 600 kronor

Övriga priser kan hittas på Uppsala kommuns hemsida.