Renoveringstid

Frågor och svar om stambyte

Hur ofta det ska stambyte genomföras och varför behövs det utföras?  Det är två frågor som många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare någon gång har ställt sig. Behöver man verkligen byta ut hela rören – eller räcker det men renovering?

Klart är att det är en mycket stor investering för en förening eller fastighetsägare. Förutom att stora summor pengar ska läggas ut, innebär det praktiska bekymmer för de boende, som idag ofta är kvarboende med stambytet pågår. Ska man göra en sådan stor investering som ett stambyte innebär, är det bara naturligt att man vill ta reda på så mycket information som möjligt. I den här texten sammanställs ett antal frågor och svar från olika källor, med syftet att fungera som en kort introduktion till ämnet.

Stambyte – hur ofta behöver det ske?

Det varierar ganska mycket. Ett stambyte som görs idag med goda material och i enlighet med dagens regler och bestämmelser, brukar bedömas ha en livslängd på ungefär 60 år. Samtidigt är det många rörföretag som kan vittna om att stambyten redan behövs i vissa fastigheter som inte är äldre än 30 – 40 år. Den vanligaste rekommendationen att se på frågan stambyte – hur ofta? är mellan vart fyrtionde och vart sextionde år.

Varför behövs det göras?

Det finns flera saker som kan göra att det är aktuellt med ett stambyte. Till exempel:

  • Ökande antal vattenskador från rör
  • Brister i tätskikt
  • Felrenoverade badrum

Framförallt brukar det dock bli aktuellt på grund av hög ålder och vanligt slitage. Det är inte ovanligt att frågan hamnar på bordet hos styrelsen när försäkringsbolag höjer självrisken, eller när medlemmar undrar om de kan göra en badrumsrenovering, eller om ett stambyte är på gång och om de ska vänta tills dess.

Relining eller stambyte?

Det är svårt att svara på utan närmare information om fastigheten och skicken på stammarna. Generellt brukar man säga att en relining kan göra så att stambytet skjuts upp med flera decennier, men att det inte anses bör vara ett substitut. En annan faktor att ta hänsyn till i svar på frågor kring stambyte, hur ofta det bör ske till exempel, är om man har övervägt relining. Nämnas bör dock att det inte är alla rör som det går att renovera – de kan helt enkelt vara i för dåligt skick.