Renoveringstid

Dags att investera i bergvärme?

Nu när vintern kommer blir många påminda om sin energikälla då elräkningarna ofta höjs lavinartat. Kanske har du själv gått och funderat på att byta ut din nuvarande energikälla mot något mer hållbart och ekonomiskt? Få alternativ är så förmånliga som bergvärme, åtminstone om man bor i Sverige. Anledningen är att det finns otroligt mycket urberg i Sverige, här har det lagrats enorma mängder solenergi under miljontals år. Att bergvärme dessutom klassas som ett förnyelsebart alternativ gör det såklart ännu bättre, vem vill inte värna lite extra om planeten?

En investering men som betalar sig

En av de största anledningarna till varför många tvekar i valet kring bergvärme handlar nästan alltid om den höga investeringskostnaden. Få energialternativ är så dyra som just bergvärme. Men det beror på att installationen är krävande och kostsam. Så här går det till i praktiken:

  • Ett djupt hål borras ner i berget på tomten, mellan 100 och 200 meter djupt.
  • En kollektorslang med cirkulerande vätska sänks ner i hålet och ända ner till berggrunden.
  • Här värmer den lagrade bergvärmen upp vätskan som sedan pumpar upp igen till huset.
  • Genom en bergvärmepump utvinns bergvärmen genom en så kallad kompressorteknik.
  • Vätskan cirkulerar i systemet och återgår sedan ner i berggrunden igen för att bli uppvärmd på nytt.

Förutom att själva borrningen är dyr kostar även en bra bergvärmepump mellan 60 – 90 000 kronor, vilket utgör cirka 55 % av den totala installationskostnaden.

Mer om berggrunden och bergvärme

Man skulle kunna jämföra berggrunden med ett stort batteri för solens energi. Det förmånliga med just den här typen av energikälla är att bergvärme i närmast är helt obegränsad. Så länge man inte borrar hålen för nära varandra, istället helst med minst 20 meters avstånd, kan alla utnyttja den lagrade energin som finns naturligt i berggrunden.

Även om det kostar mycket pengar att investera i en bergvärmeinstallation återfår du kostnaden efter cirka 10 år, därefter kan du spara otroligt mycket pengar i uppvärmningskostnader. Dessutom är det bra att komma ihåg att du får använda ROT-avdraget vid installation av bergvärme, något som drar ner kostnaden med hela 30 % på upp till 50 000 kronor.