Renoveringstid

Viktigt information om bygglov

Behövs bygglov för ett nytt växthus, en nybyggd carport eller ett litet staket? Frågorna kring bygglov är många och inte undra på. Det finns tyvärr inget enkelt svar på när du behöver bygglov, alla förfrågningar gås igenom individuellt. I kort kan man dock säga att du i regel behöver bygglov när du ska bygga nytt, bygga om, bygga ut eller på något vis förändra en byggnad. I vissa fall måste även dina grannar godkänna nybyggnationer, till exempel om du bygger närmre tomtgränsen än 4,5 meter. Som alltid finns det specialregler och undantag en kunnig fackman känner till. Detta är ytterligare en av fördelarna med att anlita proffs inom bygglov.

I varje kommun finns det en byggnadsnämnd som arbetar med alla frågor gällande bygglov. Det är till den nämnden i din kommun som du skickar in förfrågan. Men varför finns bygglov från första början? Anledningen till varför kommuner infört bygglov handlar om att de har monopol på planverksamheten i sin kommun. Alltså de bestämmer hur mark- och vattenområden får användas. Vill du ha information om bygglov och hur du ansöker om ett? I regel ser processen ut så här:

  • Det första du bör göra är att kontrollera med byggnadsnämnden om du ens behöver ett bygglov. Svarar de ja behöver du skicka in följande information:
  • En ansökningsblankett för anmälan och bygglov. Denna blankett kan du enkelt hitta hos din kommuns hemsida eller på deras fysiska kontor.
  • Du ska skicka med en situationsplankarta i skala 1:400, här ska tomtgränsen tydligt finnas med och du ska även ha märkt ut byggnaden eller tillbyggnaden.
  • Bygglovsritningar i skala 1:100 ska också finnas med i ansökan. De kan antingen vara gjorda för hand eller i ett ritningsprogram. Här ska fastighetsbeteckning, skala, datum samt själva åtgärdens omfattning finnas med.

Det är inte särskilt enkelt att själv ta fram dessa bygglovs-ritningar, det bästa sättet är att använda dig av en arkitekt. Då kan du vara säker på att planritningen och situationsplankartan är korrekt utformade, vilket ökar chansen till ett beviljat bygglov.

Vad händer sedan? Mer information om bygglov

Efter att du skickat in de väsentliga pappren är det dags för byggnadsnämnden i din kommun att granska din ansökan. I detta skede kontrollerar de endast att ansökan är fullständig eller om du behöver komplettera med mer information.

Därefter kommer du få ett mottagningsbevis där du får veta hur lång beslutstiden förväntas vara. Byggnadsnämnden kommer sedan att se över huruvida lämpligt ändamålet med bygglovet är. Ser allt okej ut beviljas bygglovet och du får ett startbesked om när du kan komma igång med bygget. Byggnadsnämnden kommer minst en gång att besöka bygget.