Renoveringstid

Bygga bastu utomhus – så gör du

Det finns idag mycket att välja på för den som vill bygga en bastu ute på tomten. Alltifrån helt färdiga bastustugor, bara stommen eller alternativet att själv bygga en i lösvirke. Väljer man det senare alternativet kan man designa den precis som man vill istället för att välja en färdig modell men det blir såklart lite mer jobb innan den står färdig. Såhär går du tillväga för att bygga en egen bastu i lösvirke. Naturligtvis finns det kvalitetsalternativ både för utomhus- och inomhusinstallation. Bland dessa har infraröd bastu blivit uppskattat.

Grunden

Steg att är att bygga en stomme i önskad storlek för att sedan sätta väggbeklädnad, till exempel panel, på utsidan. När panelen och isoleringen sedan är på plats är det viktigt att sätta en fuktspärr i form av folie på insidan. Det finns speciellt framtagna material som lämpar sig just för en bastu så se till att välja rätt, och rådfråga i en bygghandel om du känner dig osäker.

Viktigt med ventilation

För att en bastu över huvud taget ska vara brukbar behöver man se över ventilationen ordentligt. Det ska alltid finnas en tilluftsventil under själva bastuaggregatet och en frånluftsventil diagonalt från denna. Frånluftventilen kan sitta i taket eller högt upp på väggen för bästa effekt. Tänk också på att sittbänkarna i bastun inte får hindra cirkulationen så avståndet mellan brädorna bör vara minst 15 mm så att luften kan ta sig fram fritt.

Uppvärmning

Bygger man en bastu på klassiskt vis är det mest vanligt att man installerar ett eldrivet bastuaggregat men idag finns även en modernare och energisnålare alternativ i form av infraröd bastu. Vill man så kan man kombinera dessa två så att man har både ett aggregat och en ljuskälla med infrarött ljus, så att man kan variera sin bastuupplevelse som man själv önskar.

Att tänka på

En väldigt viktig del att tänka på vid bastubyggen är hur dörren monteras. Det ska alltid gå att trycka ut dörren istället för att dra den inåt, eftersom det sparar tid och dessutom är enkalre om det skulle hända en olycka. Man ska heller aldrig ha lås på en bastudörr, vaken en enkel låsanordning som hasp eller någonting annat. Man behöver också se till att dörrspringan är stor nog så att dörren inte riskerar att fastna när träet sväller i den fuktiga värmen. Dörren i en bastu kan vara en direkt livsfara så var extremt noggrann när du monterar den.