Renoveringstid

Hitta elinstallationsföretag som gör IN KONTROLL

Hitta elinstallationsföretag som gör IN KONTROLL

Som fastighetsägare kan man välja att själv ta ansvar över samtliga delar eller lägga ut detta på externa företag. En del är exempelvis elanläggningar där man kan låta en elektriker ha ansvar för anläggningen och att kontroller sker regelbundet. För att underlätta för fastighetsägarna finns IN ELKONTROLL. Genom att teckna avtal med företag som är anslutna skapas en hög säkerhet för säkerhet och drift.

Så går det till – kortfattat

Första steget är en statuskontroll som därmed ligger till grund för vad som förväntas göras i framtiden och vad som direkt behöver åtgärdas. Man ser även över att försäkringsbolagens olika krav är uppfyllda. Utifrån detta avgörs sedan hur ofta en elektriker behöver komma ut för att besikta anläggningen.

Därefter sker en periodisk kontroll för att upptäcka skador på ett tidigt stadie. Därmed bör man kunna se problem innan de större skador uppstår.

Vill man som fastighetsägare ha vissa ansvarsområden gällande underhåll kan utbildning ske från elinstallationsföretaget till den person som därmed kommer att bli elsäkerhetssamordnare. I detta fall måste det framgå på en specifik blankett vad denna person förväntas göra för uppgifter på anläggningen. Hur delegeringen av uppgifterna får ske från elföretaget framgår även på en specifik blankett.

Enkel sökning

För att underlätta för kunderna att hitta passande elektriker finns en sökfunktion på In-Elkontroll.se. Vill du exempelvis hitta elektriker i Gävle som har denna kompetens skrivs ”Gävle” in i sökrutan. Detta då man både kan söka på företagets namn eller ort.

I detta fall presenteras två företag inom el i Gävle och genom att klicka på ett litet Plus-tecken till höger visas även kontaktuppgifterna till dessa företag, länk till deras hemsida samt bild på Google Maps.

Med denna sökfunktion är det därmed extremt enkelt att hitta företagen samt läsa mer om vad IN ELKONTROLL innebär. Det är därmed en klar fördel att använda sidan som kunskapsbas oavsett vad man söker inom området.

Mer säkerhet

På hemsidan finns även länkar till andra organisationer och myndigheter som har säkerhetsinformation kring elinstallationer. Det är bland annat Elsäkerhetsverket, Elrätt, Borverket, MSB och Konsumentverket.

Fakta är från in-elkontroll.se. Se det enbart som en kort sammanfattning. För komplett fakta – besök hemsidan.