Renoveringstid

Hur många företag finns i din bransch – i din stad

Innan du startar ett företag, eller breddar utbudet i befintligt företag, kan det vara bra att se över konkurrensen. Detta inte minst när det kommer till lokala tjänsteföretag där det så tydligt är konkurrens på den egna orten. Genom att se på vad andra företag erbjuder går det även att få inspiration och lära sig av misstag.

Olika svar beroende på var sökningen sker

Hur många företag det finns inom en viss bransch eller tjänst, inom ett område, kan flera sökfunktioner svara på. Men de kan visa väldigt olika resultat.

Hur många företag hyr ut byggnadsställningar i Uddevalla?

På Hitta.se visas 9 företag i Uddevalla där företag och privatpersoner kan hyra byggnadsställningar. På en karta visas exakt var i staden de hittas och Hitta.se har valt att enbart hålla sökningen till just Uddevalla. Därmed relativt få företag på listan. Används istället Eniro visas totalt 68 företag. Men när man tittat på den karta som presenteras där visas företag över ett betydligt större område. Här är det inte bara Uddevalla som markeras ut utan även företag i exempelvis Ljungskile, Trollhättan och Hogstorp. Till stor sannolikhet handlar det om många kan tänka sig åka någon mil för att hyra byggnadsställningar. Konkurrensen kan alltså komma från städer i närheten. Inte minst om de själva får köra ut, hyra ut och montera ställningarna. Att de då behöver köra 30 – 40 minuter till kunden påverkar inte priset nämnvärt.

Beroende på inom vilken bransch man är verksam inom kan det alltså vara viktigt att söka konkurrenter inom olika stort område. En frisör kanske bara har konkurrenter lokalt medan hantverkare kan anlitas inom ett större område. En sida som presenterar alla återförsäljare samt uthyrare av byggnadsställningar i Uddevalla anger att det ”för närvarande” finns 20 företag. Hur ofta listan uppdateras framgår inte på webbplatsen. Dessutom ingår det här även försäljning av byggnadsställningar vilket inte står i direkt konkurrens mot de som hyr ut.
Hur många företag som verkligen skulle bli direkta konkurrenter är alltså inte helt lätt att svara på. De olika sökvägarna ger olika resultat och sker sedan en sökning på Google kan ytterligare alternativ visas. Men det kan ändå ge ett riktmärke och indikation på hur stor marknaden är. Besök KBSAB för byggnadsställningar i Uddevalla.