Renoveringstid

Lätt att få jobb som snickare i Stockholm – även om fem år

Lätt att få jobb som snickare i Stockholm – även om fem år

Vill du vara säker på att få jobb kan du bland annat utbilda dig till snickare, betongarbetare, murare eller annat yrke inom byggsektorn. Arbetsförmedlingens statistik pekar nämligen på att efterfrågan kommer vara mycket stor på utbildade personer inom bygg- och anläggningsyrken under ytterligare minst fem år. Det är yrken som ligger mycket högt på listan över ”bristyrken” i Sverige.

Kopplad till byggkonjunkturen

Att efterfrågan är stor på byggnadsarbetare sitter till stor del ihop med den starka konjunkturen inom byggsektorn. Behovet av bostäder är stor i många städer och extra stor i bland annat Stockholm. Arbetsförmedlingen anger därför att behovet av snickare, murare och andra byggnadsarbetare kommer ”öka starkt” under de kommande åren. Därmed kommer även arbetsmarknaden vara mycket god inom dessa yrkesområden.

Men även kopplat till intresse

Det är däremot inte enbart konjunkturen som gjort att efterfrågan på snickare i Stockholm ökat. Det handlar även om att intresset att bli snickare är lägre än behovet på arbetsmarknaden. Det är helt enkelt för få som utbildar sig inom yrket.

Det är därmed en kombination med för få som utbildar sig och att befolkningen ökar i antal samt en urbanisering.

Samma bild på Yrkeskompassen

Arbetsförmedlingen sammanfattar efterfrågan på utbildad personal inom vissa yrken i deras tjänst Yrkeskompassen. Även där framgår det tydligt att en person som utbildat till sig snickare har mycket goda möjligheter att få jobb i Stockholm samt de övriga storstadsregionerna men även i stora delar av landet.

Från Skåne och upp till Gävleborgs län är överlag konkurrensen mellan jobben mycket liten vilket innebär att man lätt kan få jobb. Det enda län som skiljer sig mot de andra är Kalmar län där konkurrensen inom de kommande fem åren är liten, istället för mycket liten. Norr om Gävleborgs län anses det även vara efterfrågan på denna nivån.

Samma bild på arbetsannonserna

Exakt samma bild visas i de arbetsannonser som ligger på Arbetsförmedlingens hemsida där företag i Stockholm annonserar ut att de söker snickare. I flera annonser framgår det att företagen i vissa fall söker folk löpande. Detta antingen som fast personal eller som extrapersonal vid större orderingångar.