Renoveringstid

Pressa priset på trädgårdsdesign – Inom Stockholm

Önskas trädgården göras snyggare – men plånboken sätter vissa gränser? Här presenteras fem steg till billigare trädgårdsdesign från företag inom Stockholm.

Ta bara hjälp med idé och ritning

Första steget inom trädgårdsdesign är att en trädgårdsdesigner kommer till trädgården och diskuterar med ägaren om vad målet är med projektet. De kan tillsammans gå igenom del efter del i trädgården så att en tydlig bild har skapats. Det billigaste alternativet är att nu enbart få en muntlig redogörelse. Designern förklarar hur trädgården skulle kunna byggas om, vilka växter som skulle väljas osv. Dessutom svaras det på frågor. Hela processen tar 1 – 2 timmar och kunden betalar enbart för dessa timmar.

Nästa steg är att designen ritar upp ett förslag som sedan kan användas som ritning. Detta brukar bli betydligt dyrare – men är ändå billigare än om själva hantverket även behöver genomföras. Därefter kvarstår själva arbetet – vilket du kan göra själv för att spara pengar.

Offert på trädgårdsdesign från flera i Stockholm

Är det bara 2 timmars konsultation som önskas blir inte priset speciellt mycket billigare av att jämföra flera olika företag. Ska det däremot genomföras skisser eller om hantverket även ska utföras blir det dyrare. Då bör offert skickas till flera företag som erbjuder trädgårdsdesign i Stockholm som erbjuder denna tjänst. För att underlätta för företagen, och jämförelsen av deras offerter, är det bra att göra en detaljerad offertförfrågan och skicka den till samtliga företag.

Finns det andra alternativ?

Det finns företag som kan ta bort stubbar, fälla träd, klippa häckar och plantera blommor – utan att det handlar om trädgårdsdesign. En väg är att själv hämta inspiration från flera olika håll och göra en egen ritning över det arbete som behöver utföras. I detta fall kan pengarna istället läggas på de som kan utföra själva hantverket.

Ta ett steg i taget

Måste hela trädgården byggas om på samma gång? Går det att dela in den i olika delar och ta en del i taget?

  • Framsidan först – sen baksidan
  • Det som syns från vägen först – sedan resten
  • En allé för fika skapas – resten av trädgården i etapper

Spar kvitto på vilket företag i Stockholm som genomförde arbetet så kan de sedan fortsätta med projektet när ekonomi finns. Kanske kan de till och med göra en skiss över hur trädgården kan byggas om i olika steg.