Renoveringstid

Solceller och bygglov – vet mer

Solceller kan vara en mycket lönsam investering. Om man inte själv bor kvar i huset till dess att man kan går plus på de sänkta energikostnaderna, så kommer det sannolikt att höja värdet på bostaden vid en eventuell försäljning. Vetskapen hos spekulanterna att huset, i mer eller mindre grad, är självförsörjande på energi kan höja budviljan väsentligt. Men vad gäller egentligen med bygglov? Det är kommunerna som utfärdar loven – och det kan därför variera till exempel mellan Gotland och Stockholm, eller Gotland och Öland för den delen. Dock finns det ett antal saker som kan vara bra att känna till. Denna sida dyker ner i frågor som rör bygglov för solceller på Gotland.

Bygglov krävs i vissa fall

Enligt Boverket så krävs bygglov för solceller i vissa fall. Främst gäller det om panelerna sätts upp på byggnader som ligger inom ett detaljplanerat område. Om installationen däremot sker utanför detaljplan, så behövs normalt inget lov för det. Samtidigt kan det finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Det här bör alltså kollas upp innan installationen påbörjas, givetvis. Som regel gäller dock att solceller som ställs fristående på marken inte kräver något lov. Lovplikten, inom ett detaljplanerat område, kommer sannolikt att gälla om installationen innebär något av följande:

  • Byggnaden byter färg.
  • Fasadbeklädnad förändras.
  • Taktäckningsmaterial förändras.
  • Om husets utseende i hög grad påverkas på annat sätt.

Om energianläggningen är tak- eller fasadintegrerad, så är det mer sannolikt att bygglov krävs. Detta eftersom det likställs med att byta fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller byte av färg. För en- och tvåbostadshus finns dock undantag för lovplikten i just dessa avseenden. Ta Gotland som exempel – på kommunens hemsida kan man läsa att solceller alltid är bygglovspliktiga i Visby innerstad. Samma gäller om de ska sättas upp på byggnader som ligger i ett område med högt kulturvärde.

Reglerna har förenklats

Tidigt 2018 lades en preposition om att förenkla monteringen av solpaneler som följer en byggnads form. Förslaget antogs sensommaren 2018 och innebär de nya, enklare reglerna. Tanken med förslaget var bland annat att underlätta en omställning till förnybar energi, samt att avlasta byggnadsnämnder och rättsväsende. Titta på din kommuns hemsida för mer information om vad som gäller i just ditt område.