Renoveringstid

Starta måleri – tänk på det här

Många hantverkare väljer att starta eget, och det med lönsamt resultat. Det finns många fördelar med att vara sin egen chef men det finns också några saker som är bra att tänka på innan man kör igång. För den som vill starta måleri finns en bra marknad men oavsett om man bor i en storstad som Stockholm eller på en mindre ort behöver man först och främst se över konkurrensen. Det är också en fördel om man kan erbjuda någon som andra inte kan som måleri i Stockholm.

Måleri nära hemmet i Stockholm

Ett bra första steg när man ska starta en ny firma är att se över konkurrensen i den stad man planerar att vara verksam. Inom just måleri råder ingen större brist men tack vare hög efterfrågan finns jobb så det räcker åt många. Ska man starta ett måleri i Stockholm finns förmodligen en hårdare konkurrens än på en mindre ort men det finns även högre efterfrågan och fler kunder. Fundera över hur din kundkrets kommer att se ut, vilka arbeten du kommer att inrikta dig på, samt hur din firma kommer klara av konkurrensen utifrån det.

Vad behöver du för att ha måleri i Stockholm?

För att starta ett måleri behöver man en del redskap. Kanske är det en bra idé att börja med det allra nödvändigaste, för att sedan expandera i takt med att firman växer. Olika typer av måleriarbeten kräver olika typer av utrustning så fundera på vilka typ av jobb du vill inrikta dig på och utgå ifrån det när du gör dom första viktiga inköpen.

Sticka ut från mängden

För den som planerar att starta ett måleri i Stockholm, Göteborg eller någon annan storstad där firmorna redan är många gäller det att sticka ut från mängden. Vad kan du erbjuda som dom andra inte kan? Hitta en nisch som passar dig och ditt arbete och betona dina styrkor i din marknadsföring. Kanske är det extra god service, snabbhet, låg kostnad eller ett öga för detaljer som får din firma att sticka ut från mängden.

Oavsett om man vill starta sin firma i Stockholm eller i en liten stad med lägre konkurrens är det viktigt att ha en plan för hur man ska arbeta, vilka viktiga verktyg som behövs direkt vid starten och hur man ska kunna locka till sig kunder. När man rett ut det och kommit igång finns goda möjligheter att utveckla en lönsam verksamhet inom måleri.