Renoveringstid

Bygg

Nybonade golv

Skicket på ett golv i en bostad påverkar hur ett rum upplevs, inte bara för den eller de som bor i bostaden, utan även vid till exempel en försäljning. Ett golv får utstå många olika typer av påfrestningar såsom till…
Read more