Renoveringstid

Byggtips

Nybonade golv

Skicket på ett golv i en bostad påverkar hur ett rum upplevs, inte bara för den eller de som bor i bostaden, utan även vid till exempel en försäljning. Ett golv får utstå många olika typer av påfrestningar såsom till…
Read more

Effektiva värmefläktar

När man vill värma upp garaget eller av annan anledning behöver en kraftig värmefläkt finns det en hel del olika alternativ att välja bland. Vad för egenskaper som är eftersträvansvärda kan naturligtvis variera utifrån situation. Grundfunktionen i värmefläktar är generellt…
Read more