Renoveringstid

Byggtips

Polyuretan inom industri

När det kommer till material finns det få material som är lika mångsidiga som polyuretan, även förkortat PUR. I korthet är polyuretan en sammansättning kemiska föreningar. Det som gör själva material så unikt är att sammansättningarna av polymer är väldigt…
Read more

Dags att slipa golven

För den som inte har slipat golvet tidigare men ändå känner sig manad att ta sig an uppgiften framför att anlita någon som gör det så väntar ett spännande arbete. Det är tidskrävande både i förberedelser och utförande och det…
Read more